Lab voor Natuuronderzoek

Natuur als een manier van denken

Het Lab is een onderzoekswerkplaats en nodigt kunstenaars en andere onderzoekers uit natuur te zien in het licht van huidige sociale, maatschappelijke en ecologische ontwikkelingen, zowel op nationaal als internationaal vlak. Het Lab voor Natuuronderzoek ondersteunt kunstenaars in hun onderzoek onze verstoorde relatie tot de natuur te herzien. Door deze complexe relaties zichtbaar en inzichtelijk te maken, openbaart het Antropoceen zich; ons geologisch tijdperk dat wordt gekenmerkt door de ongekende en onomkeerbare impact van de mens op de aarde. Deze impact komt met een verantwoordelijkheid naar de natuur; zowel de menselijke als niet-menselijke actoren. We worden geconfronteerd met een breed scala aan uitdagingen op het gebied van het milieu; de uitsterving van diersoorten en planten, het teruglopen van biodiversiteit en verzuring van de oceanen, om er maar een paar te noemen. Toch bieden deze crises meer dan een doemscenario: het is ook een uitgelezen kans om nieuwe systemen te bouwen en te eisen, die mens en natuur op eerlijkere wijze dienen dan het kapitalisme doet. Daarin dienen we te (h)erkennen dat onze huidige wereldbeelden zijn voortgekomen uit een geschiedenis waarin onder andere koloniale en patriarchale machtsvormen ten grondslag lagen.

 

Het Lab opereert als een ecosysteem; het groeit, bouwt netwerken binnen en buiten de academie met samenwerkingen en partners van Maastricht, tot Chili en Taiwan. Het Lab spreidt haar tentakels naar andere disciplines, waar samenwerking kan plaatsvinden tussen enerzijds kunstenaars (ontwerpers, architecten, schrijvers) en allerhande wetenschappers, zoals bijvoorbeeld (micro)biologen, antropologen, botanisten of klimaatwetenschappers. Ook samenwerkingen tussen kunstenaars en boeren of bijvoorbeeld (energie- of voedsel-) bedrijven zijn mogelijk. Het doel van deze interdisciplinaire samenwerking is dat er kennisuitwisseling kan plaatsvinden die bijdraagt aan het herzien van huidige systemen, wereldbeelden en aannames.

 

Door middel van samenwerking met (al dan niet Van Eyck) kunstenaars wordt er in het Lab getornd aan verouderde wereldbeelden; de verbeeldingskracht wordt geactiveerd om ruimte te maken voor (ver)nieuwe(nde) ideeën over hoe we onze samenleving en landschappelijke ruimte willen indelen. Het Lab stelt kunstenaars en andere onderzoekers in de gelegenheid direct onderzoek te doen in de tuin (handen in de aarde) en de kas. Het Lab initieert projecten, tentoonstellingen en Reading Groups met als doel om innovatie, reflectie en kennisuitwisseling te stimuleren en zodoende bij te dragen aan een pionierend discours over natuur en kunst.

 

*Wij zijn ons ervan bewust dat de term 'natuur' ambigue en veelomvattend is. Om deze reden worden er jaarlijks verschillende concrete prioriteit thema’s vastgesteld. Voor deze actuele maatschappelijke vraagstukken legt het Lab verbindingen met zowel opdrachtgevers en partners als deelnemers, vanuit het idee dat kunstenaarschap in wisselwerking met de wereld versterkt wordt. Momenteel betreffen de thema's: 'Materialiteit van de Natuur' (duurzame materialen voor kunstenaars, waaronder afbreekbare, afval en nieuwe materialen) en 'Food Futures' (vandaar ons nieuwe Food Lab).

Volg het Lab op Instagram: instagram.com/jacpthijsselab

Foto: Rob Oostwegel

 

Nieuwsbrief

Van Eyck Academie

×
Hierbij geef ik me op voor de Van Eyck nieuwsbrief